«Den europeiske private kulturminne-uken» – «European Private Heritage Week»

Fredet oppfordrer medlemmer til å delta i markeringen av «Den europeiske private kulturarvuka» / «European Private Heritage Week» – 24.-27. mai 2018, sammen med private eiere av historiske hus over hele Europa.

Foreningen Fredet er medlem av den europeiske organisasjonen «European Historic Houses» (EHH), som markerer den europeiske private kulturarv-uken  24.-27. mai 2018, med felles motto «Vårt hus – Din kulturarv». 
Da vil mange private eiere av historiske hus åpne sine dører og samtidig organisere spesielle aktiviteter for publikum.

«European Historic Houses» har fire hovedmål med «European Private Heritage Week»:

  • Øke bevissthet om samfunnsbidraget fra kulturarv og historiske hus i private eie. 
  • Bidra til bedre dialog mellom eiere / ledere og publikum
  • Øk synergier med levende kunst
  • Fremme offentlig engasjement, spesielt den unge generasjonen

Initiativet er del av EHHs markering av 2018 som det europeiske kulturminneåret.

Les mer – og få god idéer om hvordan du selv kan bidra til markeringen  (på engelsk)
Foreningen Fredet vil svært gjerne bli informert om initiativ og arrangement blant våre medlemmer i tilknytning til «Den europeiske private kulturminne-uken».
Send oss bilder og tekst til post@fredet.no.
Lykke til.