Personvernerklæring

Personvernserklæring – Foreningen Fredet – Publisert til www.fredet.no – Juli 2018 

Hvem vi er
Foreningens FREDET  er en landsdekkende interesseforening  som ønsker å ivareta interessene til private eiere av eiendom som er fredet etter kulturminneloven, fornminneloven eller bygningsfredningsloven. Både fysiske og juridiske personer kan bli medlemmer.

Foreningen eier og driver dette nettstedet www.foreningenfredet.no alias www.fredet.no.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Nettstedet samler ingen persondata fra besøkende. Foreningens medlemsadministrasjon gjøres i annen tjeneste (www.zubarus.com).

Eventuelle persondata som eksplisitt oppgis knyttet til spesifikke funksjoner, vil kun benyttes i den sammenhengen og til det formålet disse dataene gis.

Personopplysninger kan opprettes av brukernes handlinger med nettstedet, og kan også bli generert av tekniske prosesser slik som kontaktskjema, kommentarer, informasjonskapsler og innbygging av innhold fra tredjeparter.

Kommentarer

Ikke relevant, siden data ikke samles.

Media

Nettstedet ber deg ikke om å laste opp media. Men, hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Kontaktskjemaer

Nettstedet kan tidvis publisere kontaktskjema for ulike tjenestetilbud. Nettstedet oppbevarer kun kontaktdata som oppgis i kontaktskjema for den tiden kontakten er relevant for tjenesten som ønskes oppnådd. Slike data videreformidles ikke til uvedkommende, og vil ikke brukes til markedsføring.

Informasjonskapsler

Nettstedet bruker ikke informasjonskapsler.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet. 

Siden dette nettstedet ikke ber deg om identifikasjon, må eventuell personidentifikasjon gjøres gjøres med du har en konto og er logget inn på tjenester hos tilbyderen av det innebygde innholdet.

Analyse

Nettstedet samler ikke inn noe personrelatert eller personsensitiv analyseinformasjon.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Ikke relevant, siden data inne samles.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Ikke relevant, siden data inne samles (på dette nettstedet)

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Nettstedet anser personopplysninger som tilhørende den person som opplysningene omhandler.
I denne sammenheng er dette ikke relevant, siden data inne samles.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Ikke relevant, siden data inne samles.

Vår kontaktinformasjon

Har du et bidrag til forbedring av forvaltningen av personopplysninger på nettstedet, ta kontakt : https://www.fredet.no/kontakt/ 

Tilleggsinformasjon

Ingen.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

I utgangspunktet vil dette nettstedet IKKE be deg oppgi personopplysninger, dersom det ikke er direkte knyttet til en tilbudt tjeneste. I slike tilfeller vil opplysninger, også personopplysninger, kun være direkte relevant til tjenesten som tilbys.
Persondata opplyst i forbindelse med medlemskapet i Foreningen Fredet behandles i sin helhet utenom dette nettstedet.

Våre rutiner for datalekkasjer

Nettstedet vil respondere hurtig på innmeldte episoder hvor misbruk av data fra dette nettstedet utfordrer den personlige integriteten til våre medlemmer eller andre brukerne av nettstedet.

Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra

Ikke relevant. (Foreningen Fredets medlemsadministrasjon gjøres i tjenester www.zubrus.com.

 Hvilke automatiske avgjørelser som tas og/eller hva slags profiler som bygges på grunnlag av brukernes opplysninger.

Nettstedets intensjon er ikke rettet mot innsamling av persondata, heller ikke automatiske eller skjulte på annen måte. Heller ikke vil nettstedet gjøre slike antakelser eller basere verken automatiserte eller andre avgjørelser på slikt grunnlag.

Opplysningskrav fra bransjelovgivning

Ikke relevant.