(Medlemsadministrasjon)

Fredet benytter nettjenesten zubarus.com til administrasjon av medlemskontingent

Fra november 2013 har Fredet flyttet administrasjon av medlemskap i Fredet (og kontingentbetaling) til netttjenesten Zubarus.com.
Tjenesten er tilgjengelig for styret.

Dersom du ikke blir gjenkjent og dermed ikke oppnår passord, må du ta det opp med Fredet – send mail post@fredet.no om problemet.