Linker

Her bygger foreningen opp samling av relevante linker
Nasjonale:

Innsyn i Matrikkelen:www.seeiendom.no
Innsyn i Askeladden – Kulturminnesok.no – Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i Askeladden,
og har i tillegg informasjon fra flere andre kilder.
Innsyn i SEFRAK: Miljøstatusno/kart – (Riksantikvcarens) SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av
faste Kulturminne i Noreg) er eit landsdekkande register over eldre bygningar
og andre kulturminne.

Miljøverndepartementet – Tilskott til kulturminnetiltak (kap. 1429 post. 50, 72, 73, 74)

RA – Riksantikvaren

RA Publikasjoner – Riksantikvarens publikasjoner
Sametinget – Miljø, areal og kulturvern
Kulturminnefondet
Kulturminnesok
Miljøstatusno/kart
Kulturminneloven
Fortidsminneforeningen
Regional kulturminneforvaltning:

Svalbard: Sysselmannen på Svalbard – Kulturminner
Akershus: Akershus fylkeskommune – Kulturminnvern
Aust-Agder: Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud: Buskerud fylkeskommune kulturminnevern
Finnmark: Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvern
Hedmark: Hedmark fylkeskommune Kulturminner
Hordaland: Hordaland fylkeskommune Kulturminner
Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylkeskommune Kulturminne
Nordland: Nordland fylkeskommune Kulturvern/kulturminner
Nord-Trøndelag: Nord-Trøndelag fylkeskommune Kulturminnevern
Oppland: Oppland fylkeskommune Kulturarv
Oslo: Oslo kommune Byantikvaren
Rogaland: Rogaland fylkeskommune Kulturvern
Sogn og Fjordane: Sogn Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag: Sør-Trøndelag fylkeskommune Kulturminnevern
Telemark: Telemark fylkeskommune Kulturminnevern
Troms: Troms fylkeskommune Kulturarv
Vestfold: Vestfold fylkeskommune Kulturarv
Vest-Agder: Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskonservatoren
Østfold: Østfold fylkeskommune Kulturminnevern

Internasjonale:

Danmark: BYFO – “Bygnings Fredningen Foreningen”

Europa Nostra, Danmark www.europanostra.org
European Historic Houses http://www.unistoric.com
Frankrike : La Demeure Historique www.demeure-historique.org
Frankrike: Vieilles Maisons Françaises http://www.vmfpatrimoine.org/
Italia: Associazione Dimore Storiche Italiane www.adsi.it
Nederland : Foundation Particuliere Historische Buitenplaatsen www.stichting-phb.nl
Portugal: Associação Portuguesa das Casas Antigas www.ap-casas-antigas.pt
Storbritania: Historic Houses Association www.hha.org.uk
European Landowners’ Organization www.elo.org
Young Friends of the Countryside www.yfcseu.com