Kart (med bl.a. freda bygg)

 

Her er Riksantikvarens kontoradresse (“Dronningens gt 13, Oslo”) markert.
(Klikk ikonet  i kartet for fullskjerm-navigering. Zoom med bruk av + og -)