Fredet på Facebook

De siste innleggene fra Fredet på Facebook følger her:

 

 

 

Fredet på Facebook

8 måneder sider

Foreningen Fredet

Torsdag 26.04 var Foreningen Fredet v/styreformann Trygve Sundt, daglig leder Dag Lindvig og Kristina Waksvik invitert til Riksantikvaren for å bli informert om Delegeringsprosjektet. Prosjektleder Maria Sølversen ga oss en orientering om prosjektet. Riksantikvaren skal rendyrkes som Direktorat og flere oppgaver skal delegeres ut til regionene. Tilskudd til private eiere av fredet hus ligger allerede som en oppgave hos Fylkeskommunene så her er det ingen endring. Det som vil være aktuelt for foreningen å involvere seg i er den nye IKT løsningen som skal bygges ut. I møtet var vi tydelig på at søknadsprosessen for å søke tilskudd må bli mye enklere. Eiere ønsker innsyn i egen sak for å se hva som ligger der av informasjon. Vi spurte også hvordan det er tenkt ivaretatt sikkerhet av informasjonen. Foreningen vil få invitasjon til å delta i såkalte Brukerfora slik at vi kan gi innspill og tilbakemeldinger på nettopp søknadsprosessen. Foreningen følger dette opp videre. ... Mer....Mindre....

Se på Facebook
·Del

8 måneder sider

Foreningen Fredet

Knut demonstrerte blanding av kalkmørtel av brent kalk. ... Mer....Mindre....

Se på Facebook
·Del

8 måneder sider

Foreningen Fredet

Omvisning på Gullen gård hos Lars Anders Gulden. Her fikk vi høre om historien til huset og det betydelige restaureringsarbeidet som har pågått i mange år. ... Mer....Mindre....

Se på Facebook
·Del

8 måneder sider

Foreningen Fredet

Fakkeltog fra Hotel Hadeland til Søsterkirkene hvor vi fikk en stemningsfull omvisning og innlevende historiefortelling av Ragnar Torbergsen. ... Mer....Mindre....

Se på Facebook
·Del

8 måneder sider

Foreningen Fredet

Stemningsfullt fakkeltog til Søsterkirkene. ... Mer....Mindre....

Se på Facebook
·Del