Fredets tillitsvalgte er invitert til årets “Forum Fredet” 2.-3. februar 2019

Soria Moria Konferansesenter

På vegne av styret i foreningen Fredet inviterer jeg herved til det årlige Forum Fredet 2.-3. februar 2019, som også i år blir arrangert på Soria Moria Hotel på Voksenkollen i Oslo.

Alle inviterte har mottatt e-post den 7. januar 2019 med program og praktisk informasjon om samlingen.

Det viktigste tema i år vil være:

«Hvordan oppmuntre til et godt og forebyggende vedlikehold?»
og
Eiendomsskatt”.

Som ved tidligere Forum Fredet har vi også i år invitert Riksantikvaren orientering om tidsaktuelle temaer.  Vi ser fram til å møte ny Riksantikvaren, Hanne Geiran, som vi har stor tro på vil prioritere å møte oss under Forum Fredet.

Vell møtt!

Trygve Sundt
Styreleder i foreningen Fredet

En jul- og nyttårshilsen til alle `Fredete` eiere

Lederskiftet Fredet 2018

Et år nærmer seg slutten. Hva kan vi se tilbake på?

Les om Forum Fredet, møte hos Riksantikvaren, Årsmøte 2018, European Historic Houses (EHH) – Field trip og Generalforsamling, Sivilombudsmann (SOM)-saken, Ny kulturminnemelding og aktuell status.

Forum Fredet

Det begynte den 27.01 med Forum Fredet, som vanlig på Soria Moria på Voksenkollen i Oslo.

Selv med etterdønningene etter Sivilombudsmann(SOM)-saken og avventende svar fra Klima- og miljøverndepartementet (KLD) vedrørende økonomisk støtte for advokathonorarene ble det likevel satt fokus på:

  • Regionalisering av fylkeskommunene. Hva skjer med kulturminnevernet?
  • «Aktivt vern» har blitt liggende stille, ressursene har blitt brukt til SOM-saken.
  • De seks visjonære punktene som tidligere ble introdusert til tidligere minister Tine Sundtoft ble pånytt fremhevet. Se notatet 
  • Ny web-side. Kommunikasjon med medlemmene. Etablering av sekretæriat.
  • Eiere som driver næring i fredete eiendommer.

Møte hos RA

Styret ble invitert til et møte med Riksantikvaren (RA) den 26.04.18 for en orientering om den nye regionsreformen og `delegeringsprosjektet`. I den kommende prosess var det ønske om innspill fra bl.a. Fredet. Den fremlagte dokumentasjon hadde allerede et omfang som ikke initierte ytterligere innspill fra Fredet.
Tilstede fra Fredet: Dag Lindvig, Kristina Waksvik og Trygve Sundt.

Årsmøte 2018

Fra Fredets årsmøte 2018
Fra Fredets årsmøte 2018
Ragnar Torbergsen forteller
Ragnar Torbergsen forteller
Elin Mathisen forteller
Elin Mathisen forteller
Steinhuset på Granavollen
Steinhuset på Granavollen

Årsmøtet ble iår avholdt 14-15.04 på Granavollen hvor Elin Mathisen og Ragnar Torbergsen hadde laget et flott arrangement rundt egen fredet eiendom presteenkesetet «Sjo». De to `Søsterkirkene`, Steinhuset, et besøk til Gullen Gård  hos Lars A.Gulden samt Knut Aalls introduksjon vedrørende ´oppskrift` og bruk av kalkmørtel var inspirerende innslag til våre daglige utfordringer.

Takk til Elin, Ragnar, Lars og Knut.

Les mer om årsmøtet

SOM-saken 
Den oversendte klagen datert 18.07.17 vedrørende avslaget på støtte til advokathonorarer lot vente på seg.

Styreleder sendte i juni et brev til Sivilombudsmannen og forespurte om hjelp til å fremskynde tilbakemeldingen fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Svaret fra SOM var basert på at KLD hadde som målsetting å svare i løpet av august, og at de således ikke ville engasjere seg.

Svaret fra KLD kom først den 29.10.18. Et år og to måneder ett innsendelsen.  Klagen ble ikke tatt til følge. Det synes som om prestisjetapet er det styrende ståsted for departementets argumentasjoner.

Styreleder sendte så en seks siders redegjørelse til SOM og ba om at de skulle `pålegge` KLD til å omgjøre sin beslutning.

SOM har akseptert forespørselen, og vi venter i spenning.

EHH  – Field Trip

Fra EHH Field Trip 3
Fra EHH Field Trip
Fra EHH Field Trip 2
Fra EHH Field Trip
Fra EHH Field Trip 1
Fra EHH Field Trip

Fredet var invitert av European Historic Houses til befaring av fem fredete slott i Nederland i mai/juni. Med bygninger fra 1300-tallet markerte dette noen andre utfordringer enn de flesteparten av vår hverdag representerer. Her var også mange av eiendommene overført til stiftelser for å organisere det økonomiske utfordringene.

Tilstede: Trygve Sundt

EHH – General Assembly

EHH.gen.ass.m.TrygveSundt.jpg
Fra EHH.gen.ass.
Fra EHHs Generalforsamling 2018
Fra EHHs Generalforsamling 2018

Fredet var også invitert til generalforsamlingen i Brussel 5-6.11.2018.  Foruten valg av nytt styre var det dagen etter en EU-konferanse med tema «Enhancing sustainable entrepreneurship for private historic houses.». Noen viktige paralleller til vår hverdag, og med invitasjoner til innspill til `nytt` EU i 2019. 

Tilstede: Trygve Sundt    

Se dokumentet “EHH-Nytt styre-Ny agenda 13.12.2018”                                                                                                             

 

Ny kulturminnemelding

Dag Lindvig presenterer
Dag Lindvig, fra Foreningen Fredet, presenterer foreningens synspunkter på ny Kulturminnemelding for KLD og RA.

Vi har fra 1976 hatt en Odelstingsproposisjon, NOU- utredninger og diverse kulturminnemeldinger. Meget lite konkret har kommet ut av disse.

Kan vi håpe mer forståelse denne gangen?

Styreleder sammen med Dag Lindvig var tilstede på Lillehammer den 18.12 og presenterte noen av de viktigste utfordringene til statssekretær Sveinung Rotevatn.
Det var tidligere forespurt om et møte med ham for å finne en felles forståelse for veien videre etter SOM-saken med mer. Dette ble bekreftet, – vi møtes på nyåret.

Se Fredets presentasjon som ble gitt under møtet:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Status

Byen ROM har mye kulturarv.

Den ble som kjent ikke bygget på en dag.

Fredete eiendommer omfatter mye kulturarv.

Det tar tid, – og krefter, å bygge forståelse og tillit.

Det er kulturminnemyndighetene som har definisjonsretten når det gjelder premissene til forvaltning av fredete eiendommer. Disse premissene har til nå blitt brolagt med gode intensjoner, – men med liten substans. Er det naivt å tro at det kan etableres et mer likeverdig forvaltnings -`rom`?

Styret er sterk i troen på at innsatsen, nå gjennom 12 år, har skapt tilstrekkelig ´bevegelse i kjølvannet´ til at det ikke kan ignoreres.

Med fortsatt optimisme til å oppnå forståelse, respekt og empati hos våre presumtive samarbeidspartnere så ønsker jeg dere

En God og Fredfull jul
Og
Et Godt og Optimistisk Nytt År.

 

Trygve Sundt
Styreleder

Ny kulturminnemelding

Dag Lindvig presenterer

Klima- og Miljødepartementet (KLD) har initiert fire innspillsmøter i desember/januar for fremleggelse av ny kulturminnemelding våren 2020.

Det første møtet ble avholdt på Lillehammer 18.12.18.

Foreningen Fredet var ikke invitert, men vi inviterte oss selv.

Tilstede fra KLD var Statssekretær Sveinung Rotevatn m.fl., fra Fredet var Dag Lindvig og Trygve Sundt. Riksantikvaren (RA) var også tilstede.

Dag hadde forberedt en 10 minutters presentasjon med lysark, som introduserte noen av våre utfordringer:

  • Eiendomsskatten
  • Forutsigbare økonomiske rammebetingelser (fond – og skatteintensiver)
  • Dialog basert på fornyet tillit og respekt.

Tema fredningsgjennomgangen ble også kort introdusert som viktig i det kommende møte med Sveinung Rotevatn som skal avholdes etter nyttår.

Trygve Sundt
Styreleder

Dag Lindvig presenterer
Dag Lindvig, fra Foreningen Fredet, presenterer foreningens synspunkter på ny Kulturminnemelding for KLD og RA.

Europe Nostra – Berlin: Opprop til handling. Kulturarv for Europas fremtid

 

Dette er temaer som vi i Fredet, som eiere av fredete eiendommer, er meget klar over: 

Oppropet sier at vi  må plassere vår felles kulturarv der den hører hjemme, i sentrum av Europas politikk og prioriteringer.
Begrunnet med :
1. Vår kulturarv er den som gjør oss til europeere slik det kommer til uttrykk i våre varierende og felles verdier, kulturer og minner. Derfor er kulturarven den virkelige manifisteringen av Europas “Samhold gjennom Mangfold” og den hjelper oss å motstå de splittende kreftene som er en trussel mot vårt samfunn.
2. Vår kulturarv bærer i seg flere lag av vår identitet, den lokale, regionale, nasjonale og europeiske. Disse lagene er alle i forbindelse med hverandre de forsterker hverandre og er i stadig utvikling.
3. Vår kulturarv gir oss opplevelsen av tilhørighet til lokalsamfunnet og en følelse av samhørighet og solidaritet med Europa.
4. Vår kulturarv binder sammen generasjoner slik den kommer til uttrykk i kryssbefruktninger og grenseoverskridende bevegelser av folk og ideer gjennom generasjoner av delt historie. Dette er utgangspunktet for en ærbødig og berikende dialog og gjensidig påvirkning innenfor og mellom samfunn i Europa, men også med andre kulturer i verden.
5. Vår kulturarv fungerer som en bro mellom vår fortid og fremtid. Det gjør det mulig for oss å lære av og bygge på våre kulturelle tradisjoner og historie, samtidig som den hjelper oss å lege våre sår og reparere fortidens skader. Kulturaven oppmuntrer samtidig den pågående kreativitet og innova- sjon. Den er en kilde til videre læring og inspirasjon og en basis for aktiv og ansvarlig deltagelse i samfunnet.
6. Vår kulturarv er også en viktig ressurs for en bærekraftig utvikling og en kilde til styrket sosial tilhørighet, så vel som en kilde til et stort antall meningsfylte stillinger, både direkte og indirekte.
7. Kulturarven gir harmoni og skjønnhet til det miljøet som omgir oss, både det menneskeskapte og det naturlige, og styrker på den måten vår trivsel og vår livskvalitet.

Oppropet baseres på 7 handlinger: Utarbeidelse av en europeisk handlingsplan for kulturarven. – Anerkjenne kulturarv som en prioritet for europeisk politikk og bevilgninger. – Bygge broer mellom lokale, nasjonale og europeiske styringsnivå. – Bevare og videreføre det uerstattelige. – Investere i fornyelse av kulturminner med kvalitet. – Fremme bedre kunnskap og Dypere forståelse. – Bygge videre på den etablerte satsingen.

Berlin: Opprop til handling kan signeres online på Europa Nostras hjemmeside:

www.europanostra.org/berlin-call-action

Les hele oppropet her (på norsk):

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Avvikling av alias-domenet foreningenfredet.no pr. 25.10.2018

Fredet.no er Foreningen Fredet domenenavn på Internett. Allias-domenet foreningenfredet.no avvikles.

Foreningen Fredet er knyttet til internett-domenet fredet.no med nettstedet www.fredet.no.

Tidligere har foreningen Fredet også benyttet domene-alias foreningenfredet.no (med www.foreningfredet.no som alias for nettstedet).

Fredet.no er kvalitetssikret med sertifikat og adresseres sikkert med SSL (HTTPS://www.fredet.no), noe som ikke er tilfelle med foreningenfredet.no.

Fra og med 25.10.2018 avvikles alias-domenet foreningenfredet.no, slik at foreningens nettsted KUN blir å finne som HTTPS://www.fredet.no.

Styret har gleden å invitere til årsmøtet 2017 i Foreningen Fredet lørdag 14. april – søndag 15. april 2018.

Er du medlem?      Meld deg på i dag!

Vi har den glede å invitere til årsmøtet 2017 i Foreningen Fredet lørdag 14. april – søndag 15. april 2018.

Hotell Hadeland

Årsmøtet 2017 blir arrangert på Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland fylke.

Årsmøtet er det STORE treffstedet for våre medlemmer – med et faglig innhold, et felles møtepunkt for eiere av fredede eiendommer og selvfølgelig årsmøte med sine saker.
Bli derfor med på et årsmøte litt utenom det vanlige – her møter du hyggelige mennesker, får anledning til å besøke og oppleve helt spesielle steder som du bare får oppleve som medlem i Foreningen Fredet, du får faglig og relevant påfyll som «fredet eier» og støtter en foreningen som arbeider for deg og dine som eier fredet eiendom.
Ta med en fredet venn, samboer, kone, kjæring, eller følgje og be døm med på årsmøte i Foreningen Fredet – det er alltid hyggelig!

Påmeldingen gjøres med å
enten sende en e-post til  post@fredet.no eller mathisen.sjo@gmail.com
eller ringe til  Dag Lindvig på telefon 97 56 11 60

PROGRAM FOR ÅRSMØTET 14. og 15. APRIL 2018

Lørdag 14. april

12.00 – 13.00 – Oppmøte Hotell Hadeland – registering og lunsj

13.00 – 15.00 Årsmøtet
Årsmøtepapirene vil være tilgjengelig på hjemmesiden til Foreningen Fredet fra fredag 6.april 2018 (www.fredet.no).
Forslag til årsmøte må være oversendt styret innen 3. april 2018.

Årsmøtepapirene vil være tilgjengelig på hjemmesiden til Foreningen Fredet fra fredag 6.april 2018.
Dagsorden:
1)  Godkjenning av innkalling og saksliste
2)  Valg av ordstyrer og to medlemmer til å skrive under protokollen
3)  Fremlegging av årsmelding 2017
4)  Fremlegging av regnskap 2017
5)  Budsjett og arbeidsprogram 2018
6)  Eventuelle godtgjørelser for styret.
7)  Fastsetting av kontingent for 2018
8)  Innkomne forslag
9)  Valg av styremedlemmer og styreleder, valgkomité og revisor

Etter det formelle årsmøtet følger det faglige programmet

 

15.00 – 15.30 Kaffepause

Faglig program

15.30 – 17.30 Presteenkesetet Sjo

Vi vandrer ned til Presteenkesetet Sjo og får en eksklusiv omvisning i huset ved eierne Elin Mathiesen og Ragnar Torbergsen. Her vil vi få høre om det store restaureringsarbeidet som er utført på bygningen, historien om Aasmund Olavsson Vinje, -som i år har 200 års jubileum og som døde på Sjo i 1870 og om området og bygningen.

 

17.45 – 1830 Omvisning i Steinhuset på Granavollen

Vi kjører ned til Steinhuset, en middelalderbygning fra ca 1220, og får omvisning der. Steinhuset er et av Norges eldste profane byggverk. Bygget har en helt spesiell plass i norsk historie og turen vil med vår dyktige guide bli en repetisjon for de fleste om norsk historie.

18.45- Retur Hotell Hadeland og klesskift til middag (husk at vi etter middag har kveldsvandring til Søsterkirkene)

19.30- 23.00 – Servering av aperitiff og festmiddag

Det blir musikalsk innslag under middagen fra en forestilling som er vist på Det Norske Teater. Her er det bl.a. tekster av Kirsten Langbo (fra «barnetimen») og gir rom for mimring, latter og glede.

23.00 – 23.45 Nattbesøk utenfor Søsterkirkene og kirkegården

Etter middagen går vi med fakler opp til de ærverdige Søsterkirkene (400 m) Der vil Ragnar Torbergsen guide oss og blant annet fortelle om runesteinen fra 1000-tallet og Cisterciensermunkene som var der på 1200-tallet. Det er mye spennende historie på kirkegården!

23.59 – retur til Hotell Hadeland før midnatt

Søndag 15 april

Frokost 0830 – 0930

0945 – Avreise til Gullen Gård.

Her vil vi bli tatt imot av eier Lars Anders Gulden. Her skal vi få se, høre om, og oppleve restaureringen av hovedbygningen på Gullen Gård. Planleggingen startet i 1997 og restaureringen var ferdig i 2016. Deler av hovedbygningen ble satt opp i 1792 – men slik den står i dag er mesteparten bygget i 1845.

Vi får mottakelse i Storstua og høre historien om garden og bygningene. Deretter vil Lars Anders Gulden ta oss med på en omvisning hvor vi kommer innom noe av restaureringsutfordringene og erfaringene som ble gjort under restaureringen av hovedbygningen. (Hvis vi får tid legger vi inn noen praktiske demonstrasjoner)

12.00 – 13.00 – Smørbrødlunsj i Bryggerhuset

13.00 – Oppsummering, avslutning og takk for oss!

Praktisk info

Hvordan kommer du til årsmøtet og Hotell Hadeland?

Granavollen og Hotell Hadeland ligger midt i «væla» og det greieste er å ta bil eller tog.
Fra Oslo:
Med tog reiser du med Gjøvikbanen fra Oslo S til Gran stasjon. Du tar taxi fra Gran stasjon til hotellet. Ring Gran Taxi på 61 33 30 00. Det er kun 10 minutter fra stasjonen og til hotellet.
Om du kjører bil så er det enkleste å kjøre RV. 4 fra Gjelleråsen. Det tar ca. en time fra Oslo sentrum. I rundkjøringa på Roa kjører du mot Gjøvik, og etter andre rundkjøring på Gran tar du av mot Granavollen på din venstre side. Følg skilting til Søsterkirkene på toppen! 400 meter etter Søsterkirkene ligger Hotell Hadeland på høyre side.
Fra Gardermoen:
Vi kan bestille taxi for deg gjennom Gran Taxi og du er garantert våre faste, lave priser. Vi kan tilby taxi for inntil 16 personer.
Det går en rutebuss fra Gardermoen til Hønefoss. Bussen stopper ved Lunner rådhus på Roa. Taxi til hotellet herifra tar 20 minutter. Bestill på forhånd.
Fra Sandvika:
Med bil kjører du E16 mot Hønefoss. Følg skilting mot Gardermoen. Etter Jevnaker er det to muligheter:
1: Langs Randsfjorden kjører du på vei 240 og følg skilting mot Granavollen/Søsterkirkene. Dette er en nydelig utsiktsrute å kjøre om våren/sommeren.
2: Fortsett på E16 til Roa. I rundkjøringa på Roa kjører du RV. 4 mot Gjøvik. Etter andre rundkjøring på Gran tar du av mot Granavollen på din venstre side. Følg skilting til Søsterkirkene til toppen! 400 meter etter Søsterkirkene ligger Hotell Hadeland på høyre side.
Fra Gjøvik:
Med bil kjører du RV. 4 hele veien. Før du kommer inn til Gran sentrum, tar du av til høyre mot Granavollen. Følg skiltene til Søsterkirkene på toppen. 400 meter etter kirkene ligger hotellet.
Med tog er det Gjøvikbanen som gjelder. Husk å bestille en taxi som tar deg fra Gran stasjon og til hotellet.

Hva koster deltagelse på årsmøtet?
Vi har reservert rom på Hotell Hadeland og forhandlet fram en egen konferansepakke for Foreningen Fredets medlemmer. Den enkelte årsmøtedeltager og følge betaler selv for oppholdet og maten direkte til hotellet.

Priser
Pris pr. person pr. døgn: Kr. 1.295 i enkeltrom
   Pensjonsprisen inkluderer pr. døgn:
        Lunsjbord lørdag
4-retters middag lørdag
Overnatting
Næringsrik frokost
Kaffe/te tilgjengelig i vår kaffeseksjon
Snacksbuffet fra kl. 15.30 til kl. 17.30
Fri tilgang til badstue, utendørs jacuzzi og trimrom Plenumssal, to grupperom og standard teknisk utstyr

Dagpakke ikke boende: Kr. 395 pr. person
Dagpakken inkluderer:
        Lunsjbord, bruk av møterom med standard utstyr og kaffe/te i vår kaffeseksjon.

4-retters middag, ikke boende: Kr. 425 pr. person

Alt faglige innhold på lørdag og søndag + lunsj på Gullen Gård dekkes av Foreningen Fredet.

Har du lyst til å være med?

Påmelding:
post@fredet.no eller mathiesen.sjo@gmail.com

Meld deg på i dag!

Velkommen!

Med hilsen

Styret i Foreningen Fredet

Dag Lindvig, Trygve Sundt, Elin Mathisen, Kristina Waksvik, Sjur Agdestein, Lars Anders Gulden, Anne Karoline Giæver Tøfte.

 

Invitasjonen og programmet i sin helhet finnes her

Program for Årsmøtet 2017 i Fredet 14. april 2018