Velkommen til nye «www.fredet.no»

Velkommen til  foreningen Fredets initiativ til nytt nettsted.

Fredets logo brun rød

 

 

Arbeidet med dette starter i oktober 2017, og har til hensikt å forenkle og styrke  foreningens dialog mellom medlemmer, mellom styret og medlemmer og mellom foreningen og almenheten, inkludert myndighetene.