God jul og godt nytt år

Fredets styre ønsker alle, medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte

GOD JUL og GODT NYTTÅR

Bildet er illustrasjonsfoto til SINTEFs Byggforskserien “Spiselige byggverk: Pepperkakehus”, desember 2012, som omhandler planlegging, prosjektering, baking og montering av pepperkakehus etter BAK10, Forskrift om tekniske krav til bakverk av 2010. Anvisningen omtaler passiv-pepperkakehus og nye energikrav til tradisjonelle pepperkakehus. Den viser også eksempler på pepperkakehus i ulike stilarter.

se anvisningen her

Fredet ønsker departementets bidrag til restituere foreningens økonomi etter prosessen med «fredningsgjennomgangen».

Dag Lindvig, Fredets leder
Dag Lindvig, Fredets leder

Det har kostet Foreningen Fredet dyrt å føre sak mot Riksantikvaren. Fredet fikk medhold i saken som Fredet fremmet for Sivilombudsmannen i saken «fredningsgjennomgangen», og forhindret Riksantikvarens forsøk på å implementere uønsket forvaltningspraksis.

Nå ber Fredet om at Klima og miljødepartementet tar ansvar for å restituere foreningen økonomiske situasjon slik at foreningen kan fortsette sitt virke som interesseorgan for sine medlemmer – de private eierne av fredede eiendommer og bygninger i Norge.

I den omfattende saken «fredningsgjennomgangen» har Foreningen har hatt store saksutlegg som har måtte finansieres fra foreningens egen kasse.
Foreningens 10-årige historie tilsier ikke at foreningen har disponert store økonomiske reserver, men foreningens midler er svært beskjedne og basert på medlemmenes kontingent og foreningens driftstilskudd fra staten (som forøvrig alle tilsvarende foreninger mottar).

Foreningen, som er landsomfattende, lider selvsagt under å mangle finansiering til sine normale medlems og organisasjonsaktiviteter. Samtidig har foreningens fokus på andre relevante tema og saker innen kulturminnevernet som angår foreningen og foreningens medlemmer, måtte vært satt i skyggen av denne store saken «fredningsgjennomgangen». Denne saken har krevd mesteparten av foreningens ressurser, både økonomiske, organisatoriske og menneskelige.

Foreningen Fredet er av den oppfatning at forvaltningen har behov for en slik sterk interessegruppe som er Fredets rolle, og bør straks eliminere de faktorer som virker til hinder for dette, ved å restituere foreningens økonomi som følge av foreningens arbeid med saken «fredningsgjennomgangen», slik at Fredet selv igjen kan få jobbe med organisasjonen og organisasjonsutviklingen, til fordel for foreningens medlemmer og for kulturminnevernet i Norge.

Vi har ennå det meste ugjort.

Se brevet som Fredet har sendt til
Klima – og miljødepartementet – kulturminneavdelingen 13.11.2017

«Fredningsgjennomgangen – klage på avvisning om krav om dekning av saksomkostninger»

 

Styret har holdt konstituerende møte

Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fra Foreingen Fredets konstituerende styremøte oktober 2017

Styret har konstituert seg og har holdt sitt første møte etter årsmøtet i juni 2017. Tilstede var ny leder Dag Lindvig, styremedlem Trygve Sund, styremedlem Sjur Agdestein, styremedlem Elin Mathisen, styremedlem Kristina Waksvik, varamedlem Anne Karoline Giæver Tøfte. Dessverre kunne ikke varamedlem Lars Anders Gulden være tilstede.
Det nye styret er klar for å jobb med de føringer som årsmøtet har lagt.

se protokollen fra årsmøtet for 2016 – juni 2017

se styrets kontaktinformasjon

Velkommen til nye «www.fredet.no»

Velkommen til  foreningen Fredets initiativ til nytt nettsted.

Fredets logo brun rød

 

 

Arbeidet med dette starter i oktober 2017, og har til hensikt å forenkle og styrke  foreningens dialog mellom medlemmer, mellom styret og medlemmer og mellom foreningen og almenheten, inkludert myndighetene.