Fra Forum Fredet 2019.

Fredets leder Trygve Sundt (t.h.) og fylkeskontakt i Østfold Charlotte Forsberg (t.v.) overrekker en oppmerksomhet til Riksantikvar Hanne Geiran og Fagdirektør Ulf Holmene, RA.

Et riktig godt nytt år til alle sammen.

Foreningen Fredet har tatt fatt på et nytt år, og har nettopp av holdt sitt årlige seminar, Forum Fredet. Her møtes styremedlemmer, fylkeskontakter og ellers medlemmer med spesielle oppgaver. I den anledning vil vi her komme med en del nyttige informasjoner.

Under Forum Fredet fikk deltagerne hilse på vår nye riksantikvar Hanne Geiran. Sammen med Riksantikvarens Fagdirektør Ulf Holmene fikk den nye Riksantikvaren stifte bekjentskap med Fredet. Et svært hyggelig og informativt møte, til stor nytte for alle parter. Riksantikvaren fikk meddelt sine visjoner og utfordringer, og vi fikk overbrakt våre planer og strategier.

Fredets leder Trygve Sundt (t.h.) og fylkeskontakt i Østfold Charlotte Forsberg (t.v.) overrekker en oppmerksomhet til Riksantikvar Hanne Geiran og Fagdirektør Ulf Holmene, RA.

    Fredets leder Trygve Sundt (t.h.) og fylkeskontakt i Østfold Charlotte Forsberg (t.v.) overrekker en oppmerksomhet til Riksantikvar Hanne Geiran og Fagdirektør Ulf Holmene, RA.

Om kort tid vil vi sende krav om kontingent for 2019. Foreningen har en sunn økonomi, men foreningen er svært avhengig medlemmenes betalingsvillighet for å kunne utføre sitt arbeid.

Vi minner om at medlemskapet løper til det foreligger en utmelding, i henhold til foreningens vedtekter. 

Dersom medlemskapet behøves justert eller dere erfarer at vi har urette opplysninger i vårt medlemskartotek, ber vi om å bli orientert slik at vi kan få dette korrigert.

Vi jobber nå med å få etablert et sekretariat for å bedre kunne følge opp foreningens medlemmer og foreningens aktiviteter. 

Årsmøtet i år skal avholdes i Bergen. Sett av siste helg i april. Arrangementskomiteen er allerede i gang med sitt arbeide, og tradisjonen tro vil vi få opplevelsesrike dager sammen med mange medlemmer av foreningen. Bergen har mye å by på av severdigheter, og vi vet at dette vil bli spennende og ikke minst en sosial og trivelig «happening»!

Vi minner om at også ektefeller er hjertelig velkommen til å delta. Det samme er også «neste generasjon», som foreningen ønsker å fokusere spesielt i tiden som kommer.

På vegne av styret ønsker vi dere alle en fortsatt fin vinter, og at vi sees i Bergen til våren. 

Vennlig hilsen

Styret i foreningen Fredet  

Oslo den 7/2-2019

En jul- og nyttårshilsen til alle `Fredete` eiere

Lederskiftet Fredet 2018

Et år nærmer seg slutten. Hva kan vi se tilbake på?

Les om Forum Fredet, møte hos Riksantikvaren, Årsmøte 2018, European Historic Houses (EHH) – Field trip og Generalforsamling, Sivilombudsmann (SOM)-saken, Ny kulturminnemelding og aktuell status.

Forum Fredet

Det begynte den 27.01 med Forum Fredet, som vanlig på Soria Moria på Voksenkollen i Oslo.

Selv med etterdønningene etter Sivilombudsmann(SOM)-saken og avventende svar fra Klima- og miljøverndepartementet (KLD) vedrørende økonomisk støtte for advokathonorarene ble det likevel satt fokus på:

  • Regionalisering av fylkeskommunene. Hva skjer med kulturminnevernet?
  • «Aktivt vern» har blitt liggende stille, ressursene har blitt brukt til SOM-saken.
  • De seks visjonære punktene som tidligere ble introdusert til tidligere minister Tine Sundtoft ble pånytt fremhevet. Se notatet 
  • Ny web-side. Kommunikasjon med medlemmene. Etablering av sekretæriat.
  • Eiere som driver næring i fredete eiendommer.

Møte hos RA

Styret ble invitert til et møte med Riksantikvaren (RA) den 26.04.18 for en orientering om den nye regionsreformen og `delegeringsprosjektet`. I den kommende prosess var det ønske om innspill fra bl.a. Fredet. Den fremlagte dokumentasjon hadde allerede et omfang som ikke initierte ytterligere innspill fra Fredet.
Tilstede fra Fredet: Dag Lindvig, Kristina Waksvik og Trygve Sundt.

Årsmøte 2018

Fra Fredets årsmøte 2018
Fra Fredets årsmøte 2018
Ragnar Torbergsen forteller
Ragnar Torbergsen forteller
Elin Mathisen forteller
Elin Mathisen forteller
Steinhuset på Granavollen
Steinhuset på Granavollen

Årsmøtet ble iår avholdt 14-15.04 på Granavollen hvor Elin Mathisen og Ragnar Torbergsen hadde laget et flott arrangement rundt egen fredet eiendom presteenkesetet «Sjo». De to `Søsterkirkene`, Steinhuset, et besøk til Gullen Gård  hos Lars A.Gulden samt Knut Aalls introduksjon vedrørende ´oppskrift` og bruk av kalkmørtel var inspirerende innslag til våre daglige utfordringer.

Takk til Elin, Ragnar, Lars og Knut.

Les mer om årsmøtet

SOM-saken 
Den oversendte klagen datert 18.07.17 vedrørende avslaget på støtte til advokathonorarer lot vente på seg.

Styreleder sendte i juni et brev til Sivilombudsmannen og forespurte om hjelp til å fremskynde tilbakemeldingen fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Svaret fra SOM var basert på at KLD hadde som målsetting å svare i løpet av august, og at de således ikke ville engasjere seg.

Svaret fra KLD kom først den 29.10.18. Et år og to måneder ett innsendelsen.  Klagen ble ikke tatt til følge. Det synes som om prestisjetapet er det styrende ståsted for departementets argumentasjoner.

Styreleder sendte så en seks siders redegjørelse til SOM og ba om at de skulle `pålegge` KLD til å omgjøre sin beslutning.

SOM har akseptert forespørselen, og vi venter i spenning.

EHH  – Field Trip

Fra EHH Field Trip 3
Fra EHH Field Trip
Fra EHH Field Trip 2
Fra EHH Field Trip
Fra EHH Field Trip 1
Fra EHH Field Trip

Fredet var invitert av European Historic Houses til befaring av fem fredete slott i Nederland i mai/juni. Med bygninger fra 1300-tallet markerte dette noen andre utfordringer enn de flesteparten av vår hverdag representerer. Her var også mange av eiendommene overført til stiftelser for å organisere det økonomiske utfordringene.

Tilstede: Trygve Sundt

EHH – General Assembly

EHH.gen.ass.m.TrygveSundt.jpg
Fra EHH.gen.ass.
Fra EHHs Generalforsamling 2018
Fra EHHs Generalforsamling 2018

Fredet var også invitert til generalforsamlingen i Brussel 5-6.11.2018.  Foruten valg av nytt styre var det dagen etter en EU-konferanse med tema «Enhancing sustainable entrepreneurship for private historic houses.». Noen viktige paralleller til vår hverdag, og med invitasjoner til innspill til `nytt` EU i 2019. 

Tilstede: Trygve Sundt    

Se dokumentet “EHH-Nytt styre-Ny agenda 13.12.2018”                                                                                                             

 

Ny kulturminnemelding

Dag Lindvig presenterer
Dag Lindvig, fra Foreningen Fredet, presenterer foreningens synspunkter på ny Kulturminnemelding for KLD og RA.

Vi har fra 1976 hatt en Odelstingsproposisjon, NOU- utredninger og diverse kulturminnemeldinger. Meget lite konkret har kommet ut av disse.

Kan vi håpe mer forståelse denne gangen?

Styreleder sammen med Dag Lindvig var tilstede på Lillehammer den 18.12 og presenterte noen av de viktigste utfordringene til statssekretær Sveinung Rotevatn.
Det var tidligere forespurt om et møte med ham for å finne en felles forståelse for veien videre etter SOM-saken med mer. Dette ble bekreftet, – vi møtes på nyåret.

Se Fredets presentasjon som ble gitt under møtet:

 

Status

Byen ROM har mye kulturarv.

Den ble som kjent ikke bygget på en dag.

Fredete eiendommer omfatter mye kulturarv.

Det tar tid, – og krefter, å bygge forståelse og tillit.

Det er kulturminnemyndighetene som har definisjonsretten når det gjelder premissene til forvaltning av fredete eiendommer. Disse premissene har til nå blitt brolagt med gode intensjoner, – men med liten substans. Er det naivt å tro at det kan etableres et mer likeverdig forvaltnings -`rom`?

Styret er sterk i troen på at innsatsen, nå gjennom 12 år, har skapt tilstrekkelig ´bevegelse i kjølvannet´ til at det ikke kan ignoreres.

Med fortsatt optimisme til å oppnå forståelse, respekt og empati hos våre presumtive samarbeidspartnere så ønsker jeg dere

En God og Fredfull jul
Og
Et Godt og Optimistisk Nytt År.

 

Trygve Sundt
Styreleder

Ny kulturminnemelding

Dag Lindvig presenterer

Klima- og Miljødepartementet (KLD) har initiert fire innspillsmøter i desember/januar for fremleggelse av ny kulturminnemelding våren 2020.

Det første møtet ble avholdt på Lillehammer 18.12.18.

Foreningen Fredet var ikke invitert, men vi inviterte oss selv.

Tilstede fra KLD var Statssekretær Sveinung Rotevatn m.fl., fra Fredet var Dag Lindvig og Trygve Sundt. Riksantikvaren (RA) var også tilstede.

Dag hadde forberedt en 10 minutters presentasjon med lysark, som introduserte noen av våre utfordringer:

  • Eiendomsskatten
  • Forutsigbare økonomiske rammebetingelser (fond – og skatteintensiver)
  • Dialog basert på fornyet tillit og respekt.

Tema fredningsgjennomgangen ble også kort introdusert som viktig i det kommende møte med Sveinung Rotevatn som skal avholdes etter nyttår.

Trygve Sundt
Styreleder

Dag Lindvig presenterer
Dag Lindvig, fra Foreningen Fredet, presenterer foreningens synspunkter på ny Kulturminnemelding for KLD og RA.

Fra FORSIKRINGSFRONTEN (Tidligere publisert 2016-2017)

Fredets medlemmer som har uavklarte forsikringsforhold: Ta kontakt med Fredet for ytterligere opplysninger.


Fredet hadde møte hos RA i den 19.04.2016 for å avklare våre utfordringer vedrørende fullverdiforsikring av fredete bygninger.
Referat fra møtet leses her:


Fredets referat fra møtet med  Riksantikvaren, 19. april 2016
Les referatet her:


Tilbakemelding fra Riksantikvaren til Fredet,  etter møte om forsikring. datert 20.2.2017
Les referatet her


 

Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse

European Historic Houses Association inviterer til fotokonkurranse. Delta med foto som ikke er eldre enn 3 år.

Ny frist for å delta er satt til 23:59 GMT den 30 september 2018 (utsatt fra opprinnelig frist 23. juli 2018).

Foreningen Fredet oppfordrer medlemmer til å delta, og slik bidra til å synliggjøre vår norske privateide kulturarv for resten av Europa.

Konkurransen krever dialog på engelsk (med mulighet for automatisk oversettelse til norsk)

Go to www.heritagephotos.eu and have a look at this great competition!

 

Fortsett å lese «Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse»

Europa Nostra ønsker Foreningen Fredet velkommen som medlem

Fredet har mottatt brev fra Europa Nostra 7. juli 2018, som ønsker Fredet velkommen som medlem:

(Vår oversettelse, se det engelske originalebrevet: BrevtilFredetfraEuropaNostra-7.juli2018 )

 

På vegne av presidenten vår, Maestro Placido Domingo, og på vegne av styret, er det min glede å ønske Foreningen Fredet hjertelig velkommen som en ny medlemsorganisasjon i Europa Nostra, Kulturarvens stemme i Europa. Vi er glade for at dere har besluttet å bli med i vår stadig voksende familie av hundrevis av medlems- og tilknyttede organisasjoner og tusenvis av dedikerte personer fra hele Europa og utenfor.

Som du vet, er året 2018 det europeiske året for kulturarv. Europa Nostra er stolt av å ha fremmet behovet for et slikt europeisk år, og også å ha blitt anerkjent av EU som dets viktigste sivile samfunnspartner for organisasjonen dette året. Det fremragende partnerskapet som vi har utviklet gradvis med EU, kulminerte på det nylige avholdte europeiske kulturarvsmøtet den 18. til 24. juni i Berlin, som Europa Nostra arrangerte i samarbeid med den tyske kulturarvskomiteen (DNK) og den preussiske kulturarven Foundation (SPK). 

Ved denne anledningen har vi presentert “Berlin-oppropet for tiltak innen kulturarv for Europas framtid”, som vi inviterer deg til å lese, signere og dele gjennom egne kontakter og samarbeidspartnere. (Vennligst se www.europanostra.orecategory/summit/)

I Berlin æret presidenten vår Maestro Placido Domingo og EU-kommissæren Tibor Navracsics vinnerne av våre Europeiske Kulturarvpris (for mer informasjon se: www.europanostra.org/europe-best-heritage-achievements2018-celebrated-berlin/ )

Vi håper vi skal fortsette å dele ut disse utmerkelsene i samarbeid med EU også i årene som kommer. Etter sommeren skal vi arrangere en rekke lokale prisutdelingseremonier, og vi skal en gang vise seg – være en stolt partner av den årlige konferansen «The Best on Heritage» som arrangeres 26.-28. september i Dubrovnik. Vi anbefaler deg hjertelig til å delta på denne inspirerende hendelsen (for mer informasjon: www.thebestinheritage.com).

Dette året vil også markere 5-års jubileum for vårt “7 mest truede”-program arrangert i partnerskap med European Investment Bank Institute. Ved denne anledning skal vi organisere en relatert konferanse 23. til 24. oktober i Nikosia, Kypros. 

Sist men ikke minst, 15. november, skal vi, i partnerskap med Centro Nacional de Cultura og Gulbenkian-stiftelsen arrangere Helena Vaz da Silva-prisutdelingen i Lisboa hvor vi skal hedre årets prisvinnere av denne prisen – Bettany Hughes, den berømte historikeren og kringkasteren fra Storbritannia.

I tillegg til de ovennevnte hendelsene skal vi bidra svært aktivt til de mange europeiske arrangementene som skal organiseres av EU og / eller av våre partnere fra European Heritage Alliance 3.3. som en del av det europeiske året for kulturarv.
Alle disse aktivitetene og resultatene ville ikke vært mulig uten den viktige støtten, engasjementet og innsatsene til medlemmene våre og tilhørere. Velkommen til Europa Nostra!

Respektfull og hjertelig hilsen,

(sign)

Sneška Quaedvlieg-Mihailovič

Generalsekretær

Protokollen fra Fredets årsmøte for 2017, lørdag 14 april 2018 på Hotell Hadeland,

Invitasjon til årsmøte 2017        Årsmeldingene

Bla i det originale protokolldokumentet, last opp:

D

Foreningen Fredet — interesseforening for eiere av eiendommer som er fredet etter Lov um bygningsfredning, Kulturminneloven og Fornminneloven.

Tid: Lørdag 14 april 2018 klokken 13.00 — 15.00 

Sted: Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland fylke. 

Årsmøte 

Styreleder Dag Lindvig leder møtet
Styreleder Dag Lindvig leder møtet

13.00 — Åpning av årsmøte vi styreleder Dag Lindvig og presentasjon av deltakere. Det var 30 medlemmer tilstede på årsmøte.

1) Valg av møteleder og referent 

Dag Lindvig valgt som møteleder. Kristina Waksvik valgt som referent.

2) Valg av to personer til å skrive under protokollen 

Ola Myhre og Trond Schmidt valgt til å skrive under protokollen.

3) Innkalling og sakliste:

Papirene til årsmøtet er denne gangen distribuert mest mulig på e-post gjennom medlemssystemet, Zubarus. De som ikke har registrert e-post har fått innkalling pr. post. Innkalling er varslet på Facebook og på våre hjemmesider.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling eller saksliste.

4) Årsmelding 2017

Gjennomgang av årsmeldingen for 2017. Styreleder har gjennomgang av årsmeldingen. Hovedfokuset til styret har vært å få en avslutning på Sivilombudssaken og kunne fokusere fremover på andre oppgaver. Foreningen venter fortsatt på svar på søknad om å få dekket saksomkostninger. Noen mindre endringer ble innarbeidet i årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen for 2017 er godkjent.

5) Regnskap 2017 og kontingent 2018

Gjennomgang av regnskap for 2017. Styret har hatt fokus på å bruke minst mulig penger i 2017. Resultatet viser et overskudd på 167 922,-. Regnskapet er godkjent av revisorene med merknad om at styret må ha større fokus på opprydding i medlemsmassen. Dette er styret enige i og har laget en plan for opplæring i medlemsregisteret for styremedlemmene og fylkeskontakter i nærmeste fremtid.

Vedtak: Regnskap for 2017 er godkjent.

Kontingent for 2018 har sammenheng med innkomne forslag sak 6. og vil derfor behandles der.

6) Innkomne forslag – se innkalling

Sak 1– Familiemedlemsskap

På Forum Fredet diskuterte man muligheten for å opprette et familiemedlemsskap for å engasjere fremtidige generasjoner til å delta og være med på aktiviteter som Foreningen har. Det ble diskusjoner for og imot. Knut Aall og Jo Sellæg som var med å stifte foreningen ga innspill på at et medlemskap i foreningen er ment å være for den husstanden som eier den fredete eiendommen. Det ligger derfor ikke noen begrensninger i dag for at familiemedlemmer kan delta på aktiviteter og årsmøter som er i regi av foreningen. Stemmegivning på årsmøtet er gitt til et familiemedlem pr. husstand. Det ble videre diskutert hvordan vi da definerer vår medlemsmasse. En husstand kan bestå av flere familiemedlemmer. Det er viktig at vi presiserer hva et medlemskap inneholder på våre hjemmesider slik at dette ikke misforståes i fremtiden.

Vedtak: Kontingent for 2018 opprettes slik den er i dag og differensieres ikke i ulike typer. Kontingenten forblir også på 500,- for 2018.

Sak 2 – Strukturendring fylkeskontakter

Styreleder orienterte om at saken foreslåes utsatt da det er mye omstrukturering som skjer på kommune, fylkesnivå og hos Riksantikvaren. Styret ønsker å avvente til det er kommet noe mer konkret på hvordan dette bildet vil se ut før vi kan organisere oss for fremtiden.

Vedtak: Årsmøtet støtter utsettelse av strukturendring av fylkeskontakter til årsmøtet 2018.

7) Budsjett og arbeidsplan 2018

Gjennomgang av budsjett for 2018. Styreleder orienterte om søknad som er sendt til sparebankstiftelsen DNB hvor vi søker penger til et arrangement for neste generasjon i Foreningen. Nestleder orienterte om at vi har to utestående fordringer. En er dekning av egenandelen til Jo Sælleg i forbindelse med sak til Sivilombudsmannen. Siden saken enda ikke er avgjort avventes denne, men med merknad at den må inn i budsjettet. Den andre fordringen er utbetaling av 15000,- til Knut Aall i forbindelse med alt arbeidet som er gjort i forberedelse til Sivilombudssaken. Knut Aall uttalte at han ikke vil akseptere en slik godtgjørelse og godtgjørelsen derfor fjernes.

Fra 2018 er det lagt inn en godtgjørelse på 80 000,- til sekretariat/daglig leder i foreningen. Foreningen fikk myndighet av årsmøtet året før å bygge opp et sekretariat til foreningen. Styret har ikke kapasitet til å følge opp alle gjøremål slik foreningen er bygget opp i dag. Det er helt nødvendig med en slik funksjon hvis foreningen og et sittende styre skal kunne jobbe videre. Dag Lindvig er foreslått som 

daglig leder. Det er også satt av penger til å kunne jobbe med hjemmesidene våre. 

Dette er tiltenkt Gunnar Kollstrøm.

Vedtak: Budsjett for 2018 er godkjent.

8) Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteen ved Knut Aall orienterte om komiteens innstilling. 

Styret 2017 :

På valg; Dag Lindvig — tar ikke gjenvalg

På valg; Trygve Sundt

Ikke på valg; Kristina Waksvik

Ikke på valg; Sjur Agdestein

Ikke på valg; Elin Mathisen

På valg: vararepresentant Lars Anders Gulden — tar gjenvalg 1 år 

På valg: vararepresentant Anne Karoline Gievær — tar ikke gjenvalg

 Forslag fra valgkomiteen på nye medlemmer i styret for 2018 

  Valgt: Trygve Sundt — styreformann 1 år

  Valgt: Anders Haaland — Hordaland — styremedlem 2.år

  Valgt: Hans Roger Selnes — Nord Trøndelag — vararepresentant 1.år

 Revisor:

  Valgt: Trond Schmidt — revisor 1.år 

  Valgt: Hilde Fosse — revisor 1.år

  Alle i valgkomiteen tok gjenvalg for 1 år: 

Christian Oppegård, Knut B. Aal, Elin Agdestein.

Vedtak: Årsmøtet tiltrådte valgkomiteens innstilling ved akklamasjon.

Underskrift protokoll

(Sign)             (Sign)

Ola Myhre  Trond Schmidt

Fortsett å lese «Protokollen fra Fredets årsmøte for 2017, lørdag 14 april 2018 på Hotell Hadeland,»