Bli medlem

Her finner du innmeldingsskjema

Skjemaet fylles ut av medlemskap-søker selv.

Det mottas av  Fredets styre for behandling – sammen med relevant fylkeskontakt.

Registreringen danner samtidig grunnlag for Fredets medlemsregister (i Zubarus.com) straks medlemskapet er akseptert av styret.

(Deretter inngår også nye medlemskap i ordinære prosedyrer sammen med øvrige medlemmer)