Virksomt Vern 2019 – foreningen Fredet foreslår ordning som oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger

Foreningen Fredet holdt sitt årsmøte i Bergen 27.-28.4.2019.
Møtet ble riktig hyggelig og meget vellykket.
Selve årsmøtet ble avviklet lørdag 27.4.2019. Den signerte protokollen fra årsmøtet foreligger og sendes nå ut direkte til alle medlemmer.
Den faglige delen med byvandringer og  lystgårds- og museumsbesøk vil bli husket lenge! En spesiell takk til styremedlem Anders Haaland for inspirerende og imponerende formidling av Bergens utvalgte spesialiteter.

Virksomt Vern - ordning som Oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger

Som tidligere bebudet, bl. a. på Forum Fredet i januar 2019, har Foreningen Fredet utviklet forslaget “Virksomt vern – ordning som oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger».

Forslaget ble presentert for årsmøtet, og styreleder vil presentere forslaget for Riksantikvaren i neste møte.