Vi møtes i Bergen 27.-28. april 2019 til årsmøtet?

Styret i Foreningen Fredet har satt dato for årsmøtet til 27.-28.4.2019, denne gang på Grand Hotel Terminus i Bergen.

Den formelle delen med årsmøtet holdes 27.4.2019.
Selve invitasjonen med formell møteinnkallelse og faglig tilleggsprogram blir publisert her (på www.fredet.no), og sendes ut når dette foreligger, i henhold til fristene i vedtektene, til alle medlemmer.