Fra FORSIKRINGSFRONTEN (Tidligere publisert 2016-2017)

Fredets medlemmer som har uavklarte forsikringsforhold: Ta kontakt med Fredet for ytterligere opplysninger.


Fredet hadde møte hos RA i den 19.04.2016 for å avklare våre utfordringer vedrørende fullverdiforsikring av fredete bygninger.
Referat fra møtet leses her:


Fredet møte med  Riksantikvaren, 19. april 2016
Referat fra møtet leses her:


Tilbakemelding til Fredet fra Riksantikvaren,  etter møte om forsikring. datert 20.2.2017
Les brevet her: