Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse

European Historic Houses Association inviterer til fotokonkurranse. Delta med foto som ikke er eldre enn 3 år.

Ny frist for å delta er satt til 23:59 GMT den 30 september 2018 (utsatt fra opprinnelig frist 23. juli 2018).

Foreningen Fredet oppfordrer medlemmer til å delta, og slik bidra til å synliggjøre vår norske privateide kulturarv for resten av Europa.

Konkurransen krever dialog på engelsk (med mulighet for automatisk oversettelse til norsk)

Go to www.heritagephotos.eu and have a look at this great competition!