Fram til 30. juni 2018 kan du foreslå hvem du mener fortjener Riksantikvarens kulturminnepris for 2018!

Kanskje finnes det kandidater blant Foreningen Fredets egne medlemmer?

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personer, organisasjoner eller miljø som har gjort ein spesiell innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminne
  • formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne

Les mere om dette på RIksantikvarens nettsider