Papirene for årsmøtet 2017 den 14.-15.2018 på Gran, Hadeland er nå under utsendelse

Papirene for årsmøtet 2017 den 14.-15.2018 på Gran, Hadeland sendes nå ut pr. e-post til alle medlemmer.
Medlemmer uten kjent e-post-adresse vil snarest motta papirene i ordinær postgang.

Styret i Fredet ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet 2017 på Gran, Hadeland 14. april 2018.

Sakspapirene, som er utsendt direkte til medlemmene, finner du også her:

  1.  «Program for Årsmøtet 2017 i Fredet 14. april 2018» – som tidligere publisert.
  2.  «Foreningen Fredet – utsendelse til medlemmer før årsmøte 2017» – inneholder
  • Innkalling til årsmøte 2017 den 14.-15. april 2018 – med årsmøteprogram (Last ned)
  • Årsmelding 2017 – Aktivitet i Foreningen Fredet i perioden fra årsmøtet 2016 til årsmøtet 2017 (last ned)
  • Revidert regnskap 2018-regnskap 2017 (medlemmer som mangler dette dokumentet kan henvende seg til post@fredet.no, så vil den bli oversendt.
  • Arbeidsplan for arbeidssesong 2018/2019 (last ned)
  • Budsjett 2018 (last ned)

Velkommen!