Kontingent for 2018 er under utsendelse.

Vær oppmerksom på at kontingent for 2018 er under utsendelse.
Dersom du er medlem og ikke mottar giro pr e-post i disse dager, kan det skyldes at vi enten ikke har din e-postadresse i vårt medlemsregister eller at du er registrert med feil e-postadresse. I begge tilfellene ønsker vi at du straks kontakter styret på e-postadressen post@fredet.no og melder fra, slik at vi kan få dette korrigert.

Er du  ennå ikke medlem, og eier fredet eiendom, er du hjertelig velkommen som medlem i Foreningen Fredet: registrer deg her.