Forum Fredet 2018 for foreningens fylkeskontakter og tillitsvalgte den 27. – 28. januar 2018 på Soria Moria Konferansesenter, Oslo

Kjære fylkeskontakter og venner av Foreningen Fredet!

Dag Lindvig, Fredets leder
Dag Lindvig, Fredets leder

Her er invitasjonen til Forum Fredet 2018 for foreningens fylkeskontakter og tillitsvalgte den 27. – 28. januar 2018 på Soria Moria Konferansesenter, Oslo

Jeg håper du kan komme og at programmet har interesse.

For påmelding – se under praktisk informasjon

Program:
09.00 – servering av kaffe og litt småprat
10.00 – informasjon fra styret
a) Orientering om status SOM-saken og klagen vedr. krav om dekning av saksomkostninger til Departementet.
b) Forutsetninger for budsjett for 2019 – Litt om Foreningens økonomiske status
c)) Etablere et sekretariat – drøftelse
d) Informasjon om årsmøtet i Foreningen Fredet, planlegging, utkast til program og budsjett.

12.00 – 13.00 – lunsj

13.00 – 15.00 Kommunikasjon i allmenhet – både i Foreningen, med medlemmer og med publikum. Foreningen Fredet er en nasjonal organisasjon – hvordan skal vi klare å arbeide over hele landet? Hva er rasjonalt og hvordan skal vi ha økonomi til dette?
a) Ny webbasert informasjonsplattform for Foreningen Fredet
Innhold og mulige bruk av løsningen – kommunikasjon med medlemmene.
Hvordan kan vi arbeide i fremtiden? – innspill og diskusjon
b) Regionalisering av fylkeskommunen– Hva skjer med kulturminnevernet? Hva medfører endringen for Riksantikvaren? – og har dette betydning for Foreningen Fredet?

15.00 – 15.30 – Kaffepause

15.30 – 17.00 b) Hva kan Foreningen bidra med for de som driver næring i fredede bygninger – http://www.welcomingestateswebsite.com – hva med andre alternativer?
c) Medlemskap hos våre søsterorganisasjoner – Europa Nostra, European Historic Houses, Next Generation – litt oppdatering og informasjon.

17.00 – 17.15 Beinstrekk

17.15 – 18.45 «Aktivt vern» – arbeidsbok for et godt kulturminnevern. – Hva nu? – Fortsettelse eller gravøl ?
I 2014 startet foreningen opp et arbeidet med å utvikle prosjektet; «Arbeidsbok for et godt kulturminnevern» . I løpet av 2015 ble dette fremmet som en søknad til departementet under navnet – «Aktivt vern». Denne ble ikke innvilget.
Prosjektet skulle fremme følgende:
1 Respekt innen forvaltning og samfunn for privat eiendomsrett, privatliv og utøvelse av privat engasjement og demokratiske rettigheter i kulturminnevernet.
2 Forsterke tilliten og respekten mellom forvaltning og eiere slik at vi sammen kan bygge et bedre kulturminnevern.
3 Effektivisering av nasjonal kulturminneforvaltning med fokus på en mer effektiv ressursutnyttelse av personell og økonomi.
4 Gjennomføring av tiltak hvor eieren gjennom kunnskap og kompetansedeling mellom eiere og forvaltning blir en trygg, selvstendig og ansvarlig forvalter av sin fredede eiendom.
5 Utvikling av et kulturminnevern hvor begrepene “ansvar” og “forutsigbarhet” er avklart, implementert og respektert.
6 Etablering av et fundament og en forutsigbarhet for politikkområdet mellom eiere og forvaltning og en balanse mellom rettigheter og plikter.

«Aktivt vern» har blitt liggende stille i påvente av SOM- saken og arbeidet med dekning av saksomkostninger for Riksantikvar og departement. Dette arbeidet er prioritert og tar fokus og engasjementet fra andre områder. Foreløpig har vi ikke fått noe svar fra Departementet fra ankesaken vedr. dekning av saksomkostninger og det ser i skrivende stund ut som at saken kan gå tilbake til Sivilombudsmannen og evt videre til Stortinget. Styret innser også at det ikke er mulig å få støtte fra kulturminnevernmyndigheten til «aktivt vern» og vi må se på om det finnes andre metoder for å finansiere dette på.

19.00 – middag på Soria Moria

Praktisk informasjon
Forum Fredet er anledning til å møte gode venner og kjente med en felles interesse – nemlig forvaltning av fredede bygninger og nasjonalt kulturminnevern, kulturarv, politikk og påvirkning samt bidra til å opprettholde et nasjonalt nettverk av interessante mennesker.
Forum Fredet er et 24 timers arrangement fra klokken 0900 på lørdag den 27 januar til søndag 28 januar klokken 0900.

Administrativ forpleining
Foreningen Fredet har en stram økonomi – men dekker alle kostnader for sine deltakere som konferanserom, kaffe, lunsj, middag, overnatting og frokost.
For de som har laaang reiseveg vil Foreningen Fredet søke og løse dette ved å kunne gi et reisestipend begrenset opp til 3000.- kroner. ( spesielt for de som må ta fly)

Påmelding
Melde dere på i dag hos:

1 dag@gammelkleppe.no – og får du ikke respons i løpet av 24 timer send din påmelding til:
2 trygve@lilleakersentrum.no

Velkommen til ditt livs mest effektive 24 timers seminar – kom til Soria Moria og kjenn av du lever !

Hilsen

Dag Lindvig – styreleder Foreningen Fredet