Referatet fra Fredets styremøte 28. September 2017

Fredets styre holdt møte 28. september 2017.

Her finner du (ikke lenger)  referatet

(Referat fra styrets møter blir ikke publisert, men møter og saker blir eventuelt fokusert her)