Jon Bojer Godals fabuleringar over tema “Å forvalte verneverdiar”

Jon Bojer Godal la fram
“Fabuleringar over tema Å FORVALTE VERNEVERDIAR” for årsmøtet i Fredet   10. juni 2016, på Gammelklepp i Vågå.

Her finner du hans presentasjon og manuskript.