Styret har holdt konstituerende møte

Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fra Foreingen Fredets konstituerende styremøte oktober 2017

Styret har konstituert seg og har holdt sitt første møte etter årsmøtet i juni 2017. Tilstede var ny leder Dag Lindvig, styremedlem Trygve Sund, styremedlem Sjur Agdestein, styremedlem Elin Mathisen, styremedlem Kristina Waksvik, varamedlem Anne Karoline Giæver Tøfte. Dessverre kunne ikke varamedlem Lars Anders Gulden være tilstede.
Det nye styret er klar for å jobb med de føringer som årsmøtet har lagt.

se protokollen fra årsmøtet for 2016 – juni 2017

se styrets kontaktinformasjon

Velkommen til nye «www.fredet.no»

Velkommen til  foreningen Fredets initiativ til nytt nettsted.

Fredets logo brun rød

 

 

Arbeidet med dette starter i oktober 2017, og har til hensikt å forenkle og styrke  foreningens dialog mellom medlemmer, mellom styret og medlemmer og mellom foreningen og almenheten, inkludert myndighetene.