Fylkeskontakter

Foreningen Fredet er en landsomfattende organisasjon,
med et omfattende nettverk av fylkeskontakter.

 

Akershus
 Linken Apall-Olsen,
+47 482 58 458, linken.apall-olsen@oslomuseum.no

Aust-Agder
(ingen)

Buskerud
 
Jo. Sellæg,
+47 328 92 093, jo@sellaeg.no

Finnmark
 Gunnar Schaanning Kollstrøm,
+47 917 21 035, gkosvkno@mac.com

Hedemark
 Erik Ringnes

+47 918 08 486, erik@venstre.no

Hordaland
 
Anders Haaland,
+47 976 15 005, anders@museumvest.no

Møre og Romsdal
 
Lorentz Andreas Lossius,
+47 481 01 788, a.lossius@online.no

Nord-Trøndelag
 Hans Roger Selnes,
+47 905 09 885, jurtapp@online.no

Oppland
 Stig S. Grytting,
+47913 06 750, stig@grytting.com

Oslo
 Christian Dege,
+47 404 04 499, chrdege@gmail.com

Sogn og Fjordane
 Nils Knagenhjelm,
+47 928 25 958, Nils@knagenhjelm.org

Sør-Trøndelag
 Terje Bratberg,
+47 414 97 241, Terje.bratberg@gmail.com

Telemark
 Hilde Fosse,
+47 994 84 072, hil-foss@frisurf.no

Troms
 Einar Giæver,
+47 930 03 404, jhgas@online.no

Vest-Agder
 Trygve Sundt,
+47 928 89 660, trygve@lilleakersentrum.no

Vestfold
 Borghild Them,
+47 920 18 108, borghild@them.no

Østfold
 Charlotte Forsberg,
+47 924 46 245, c.forsberg@forsommer.com