Styret har gleden å invitere til årsmøtet 2017 i Foreningen Fredet lørdag 14. april – søndag 15. april 2018.

Er du medlem?      Meld deg på i dag!

Vi har den glede å invitere til årsmøtet 2017 i Foreningen Fredet lørdag 14. april – søndag 15. april 2018.

Hotell Hadeland

Årsmøtet 2017 blir arrangert på Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland fylke.

Årsmøtet er det STORE treffstedet for våre medlemmer – med et faglig innhold, et felles møtepunkt for eiere av fredede eiendommer og selvfølgelig årsmøte med sine saker.
Bli derfor med på et årsmøte litt utenom det vanlige – her møter du hyggelige mennesker, får anledning til å besøke og oppleve helt spesielle steder som du bare får oppleve som medlem i Foreningen Fredet, du får faglig og relevant påfyll som «fredet eier» og støtter en foreningen som arbeider for deg og dine som eier fredet eiendom.
Ta med en fredet venn, samboer, kone, kjæring, eller følgje og be døm med på årsmøte i Foreningen Fredet – det er alltid hyggelig!

Påmeldingen gjøres med å
enten sende en e-post til  post@fredet.no eller mathisen.sjo@gmail.com
eller ringe til  Dag Lindvig på telefon 97 56 11 60

Foreningen Fredets formelle årsmøte finner sted 14. april 2018 kl 13.00.
Forslag til årsmøte må være oversendt styret innen 3. april 2018.
Årsmøtepapirene vil være tilgjengelig på hjemmesiden til Foreningen Fredet fra fredag 6.april 2018.
Dagsorden:
1)  Godkjenning av innkalling og saksliste
2)  Valg av ordstyrer og to medlemmer til å skrive under protokollen
3)  Fremlegging av årsmelding 2017
4)  Fremlegging av regnskap 2017
5)  Budsjett og arbeidsprogram 2018
6)  Eventuelle godtgjørelser for styret.
7)  Fastsetting av kontingent for 2018
8)  Innkomne forslag
9)  Valg av styremedlemmer og styreleder, valgkomité og revisor

Etter det formelle årsmøtet følger det faglige programmet – som du finner her:

Styret i Foreningen Fredet
Dag Lindvig, Trygve Sundt, Elin Mathisen, Kristina Waksvik, Sjur Agdestein, Lars Anders Gulden, Anne Karoline Giæver Tøfte.

Styret har holdt konstituerende møte

Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fra Foreingen Fredets konstituerende styremøte oktober 2017

Styret har konstituert seg og har holdt sitt første møte etter årsmøtet i juni 2017. Tilstede var ny leder Dag Lindvig, styremedlem Trygve Sund, styremedlem Sjur Agdestein, styremedlem Elin Mathisen, styremedlem Kristina Waksvik, varamedlem Anne Karoline Giæver Tøfte. Dessverre kunne ikke varamedlem Lars Anders Gulden være tilstede.
Det nye styret er klar for å jobb med de føringer som årsmøtet har lagt.

se protokollen fra årsmøtet for 2016 – juni 2017

se styrets kontaktinformasjon