Bli medlem

Skjemaet fylles ut at medlemskap-søker selv , og som sendes til Fredets styre for behandling – sammen med relevant fylkeskontakt. Registreringen danner også grunnlaget for medlemsregisteret (Zubarus.com) straks medlemskapet er akseptert av styret.

Deretter inngår medlemskapet i ordinære prosedyrer sammen med øvrige medlemmer)

Her finner du innmeldingsskjema