Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse

European Historic Houses Association inviterer til fotokonkurranse. Fristen for å delta er 23. juli 2018 med foto som ikke er eldre enn 3 år.

Foreningen Fredet oppfordrer medlemmer til å delta, og slik bidra til å synliggjøre vår nasjonale, privateide kulturarv for Europa.

Konkurransen krever dialog på engelsk.

Go to www.heritagephotos.eu and have a look at this great competition!